به "وبلاگ فالنیک ( ایران اچ پی)" خوش آمدید    |   وبسایت فالنیک (ایران اچ پی)
تماس با فالنیک : 8363-021
سرور و شبکه

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019

یادداشت ویراستار: این مطلب در مهر 1399 توسط کارشناسان سرور و شبکه فالنیک، بررسی و تایید شده است.

در این مقاله می‌خواهیم مراحل انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019 (نسخه استاندارد 2019) را با هم پیش ببریم. انتقال اکتیو دایرکتوری به سرور دیگر یکی از کارهای حساسی است که باید دقیق انجام شود.

پیش نیازهای انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019

1. قبل از شروع مهاجرت و انتقال اکتیو دایرکتوری از ویندوز سرور 2008 R2 به ویندوز سرور 2019 لازم است ویندوز سرور 2019 را روی دستگاه مورد نظر نصب کنید تا به اکتیو دایرکتوری سرور 2019 ارتقا یابد.

2. نام ویندوز سرور 2019 را عوض کنید.

3. آدرس IP و DNS را روی سرور 2019 تنظیم کنید.

در این محتوا تنظیمات آی پی آدرس ها به صورت زیر است:

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
جدول تنظیمات آی پی آدرس ها در انتقال اکتیو دایرکتوری

4. ویندوز سرور 2019 را به Active Directory Domain جوین می‌کنیم.

پیشنهاد مطالعه

آموزش انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019

پس با توجه به آنچه گفتیم، دامین کنترلر ما با نام xpertstec.local روی ویندوز سرور 2008 R2 نصب است. می‌خواهیم Forest Functional Levels و Domain Functional Levels را در Windows Server 2008 R2 ارتقا یا Raise دهیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
دامین کنترلر با نام xpertstec.local روی ویندوز سرور 2008 R2 نصب است.

برای انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019 مراحل زیر را طی می‌کنیم و تنظیمات اکتیو دایرکتوری را به صورتی که در ادامه می‌بینید انجام می‌دهیم.

1. روی استارت کلیک کرده و گزینه Administrative Tools و سپس Active Directory Domains and Trusts را انتخاب می‌کنیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Active Directory Domains and Trusts از منوی Administrative Tools

2. روی گزینه Active Directory Domains and Trusts راست کلیک کرده و گزینه Raise Forest Functional Level را انتخاب می‌کنیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Raise Forest Functional Level از Active Directory Domains and Trusts

3. در قسمت Select an available forest functional level گزینه Windows Server 2008 R2 را انتخاب کرده و روی Raise کلیک می‌کنیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Windows Server 2008 R2 

4. روی Ok کلیک کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
تایید Raise شدن فارست

5. raise forest functional level با موفقیت ارتقا یافت. حال روی Ok بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
Raise شدن موفق فارست

6. حال برویم سراغ ارتقای سطح عملیاتی دامین. روی نام دامین که در اینجا local است راست کلیک می‌کنیم و گزینه Raise Domain Functional Level را انتخاب می‌کنیم. در پنجره باز شده، گزینه Close را می‌زنیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Raise Domain Functional Level

7. دامین کنترلر ویندوز سرور 2008 با نام server2008 و دامین کنترلر ویندوز سرور 2019 با نام server2019 داریم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
دو دامین کنترلر ویندوز سرور داریم.

8. حالا دستور Netdom query fsmo را را در powershell تایپ می‌کنیم تا بررسی کنیم که روی چه سروری رول های FSMO نصب است. همان طور که در شکل می‌بینید، رول های FSMO در حال حاضر روی Windows Server 2008 R2 Active Directory domain controller با نام server2008 قرار دارد.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
اجرای دستور Netdom query fsmo برای بررسی این که روی چه سروری رول های FSMO نصب است.
پیشنهاد مطالعه

برای تکمیل فرآیند انتقال باید 5 رول FSMO را به دامین کنترلر جدید منتقل کنیم. این 5 رول عبارتند از:

 1. Schema Master
 2. Domain Naming Master
 3. PDC
 4. RID pool manager
 5. Infrastructure Master

در ادامه انتقال رولهای اکتیو دایرکتوری را انجام می‌دهیم.

9. برای انتقال رول Schema Master از Active Directory Schema snap-in استفاده می‌کنیم. powershell را در حالت administrative باز کنید و دستور regsvr32 schmmgmt.dll را تایپ و سپس OK کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
شروع انتقال رول Schema Master
خدمات پیاده سازی شبکه در فالنیک
آیا شبکه شما برای ورود به محیط کاری دیجیتالی آماده است؟ برای گرفتن تصمیمات تجاری استثنایی به راهکارهایی استثنایی نیاز دارید. پرسنل خود را قدرتمند کنید - کسب و کار خود را قدرت بخشید - به روز باشید
درخواست پیاده سازی شبکه

انتقال رول های Operation Masters

10. روی سرور 2019، Active Directory Users and Computers را باز کنید و روی دامین local راست کلیک کنید. سپس گزینه Operations Masters را انتخاب کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

11. در پنجره Operations Masters، تب RID را انتخاب و دکمه Change را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

12. دکمه Yes را برای تایید انتقال رول های Operations Masters بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

13. پس از اتمام انتقال دکمه Ok را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

14. می‌بینید که Operation master به xpertstec.local منتقل شده است.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

15. در پنجره Operations Masters، تب PDC را انتخاب و دکمه Change را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

16. همانند مرحله 12 و 13، Yes و سپس Ok را بزنید. می‌بینید که Operation master به xpertstec.local منتقل شده است.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

17. در پنجره Operations Masters، تب Infrastructure را انتخاب و دکمه Change را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

18. همانند مرحله 12 و 13، Yes و سپس Ok را بزنید. می‌بینید که Operation master به xpertstec.local منتقل شده است.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول های Operation Masters

19. Server Manager را باز کنید و Tools را انتخاب کنید و سپس گزینه Active Directory Domains and Trusts را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Active Directory Domains and Trusts از Tools

20. روی Active Directory Domains and Trusts راست کلیک کنید و change active directory domain controller را انتخاب کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه change active directory domain controller از Active Directory Domains and Trusts

21. گزینه this Domain Controller or AD LDS Instance را انتخاب کرده و روی دامین کنترلری که می‌خواهید رول schema master باشد (xpertstec.local) کلیک کنید. سپس دکمه Ok را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب دامین کنترلری که می‌خواهید رول schema master باشد.

انتقال رول Domain Master

22. روی Active Directory Domains and Trusts راست کلیک کنید و گزینه Operations Master را انتخاب کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول Domain Master

23. گزینه Change را بزنید و سپس مانند مراحل 12 و 13، گزینه yes و سپس Ok را بزنید.

24. می‌بینید که رول domain naming operations master تغییر کرده است. حالا Close را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول Domain Master

25. حال باید رول Schema Master را منتقل کنیم. پس باید dll را رجیستر کنیم. برای این کار دستور زیر را در powershell اجرا می‌کنیم:

Regsvr32.exe C: \ windows \ system32 \ schmmgmt.dll

 بعد از اتمام فرآیند روی Ok کلیک می‌کنیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول Domain Master

26. powershell را باز کنید و دستور mmc را تایپ کنید و اینتر را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
تایپ دستور mmc

27. تب File و سپس گزینه Add/Remove Snap-in را انتخاب کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Add/Remove Snap-in

28. از سمت چپ، در قسمت Available Snap-ins، گزینه Active Directory Schema را انتخاب کنید و دکمه Add و سپس Ok را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Active Directory Schema و زدن دکمه Add

29. روی Active Directory Schema راست کلیک کنید و گزینه Change Active Directory Domain Controller را انتخاب کنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب گزینه Change Active Directory Domain Controller

30. گزینه this Domain Controller or AD LDS Instance را انتخاب کرده و روی دامین کنترلری که می‌خواهید رول schema master باشد (xpertstec.local) کلیک کنید. سپس دکمه Ok را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب دامین کنترلری که می‌خواهید رول schema master باشد.

31. گزینه Ok را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال رول schema master

32. در Console 1، روی گزینه (Active Directory Schema (Server2019.xpertstec.local راست کلیک کرده و Operations Master را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتخاب Operations Master

33. دکمه Change را بزنید و سپس روی Yes و بعد OK بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال schema Master

34. می‌بینید که current schema master به Server2019 تغییر کرده است. بعد Close را بزنید.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
انتقال schema Master

35. دستور Netdom query fsmo را اجرا کنید. می‌بینید که تمام رول های ما به Windows Server 2019 Additional Domain Controller منتقل شده است.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
اجرای دستور Netdom query fsmo

36. حال باید آدرس DNS سرور ADC – our additional Domain Controller را به آی پی آدرس سرور Windows Server 2019 Domain Controller تغییر دهیم.

انتقال اکتیو دایرکتوری 2008 به 2019
تغییر IP آدرس DNS سرور

حال که انتقال اکتیو دایرکتوری به طور کامل انجام شد، باید را از دست server2008 Active Directory domain controller راحت شویم و آن را Uninstall کنیم.

خرید سرور با بهترین قیمت و گارانتی طلایی فالنیک
فالنیک با دارا بودن سبد کاملی از سرورهای اچ پی و تنها دارنده گارانتی رسمی و معتبر سرور اچ پی در ایران، خرید سرور را با گارانتی طلایی، سرویس دوره ای و مشاوره خرید رایگان ارائه می‌کند. شماره تماس مشاوره و اطلاع از قیمت سرور: 02154591914
خرید سرور
5/5 - (1 امتیاز)
وبینار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

‫4 دیدگاه ها

 1. هزینه انتقال اکتیو از 2016 به 2022 و ایجاد add و راه اندازی سرور wsus چقدر میشه؟

 2. سلام
  آیا پس از اپگرید، باید تک تک کلاینتها را rejoin به دامین جدید کنیم؟ یا به صورت خودکار متصل خواهند شد؟

 3. سلام . تشکر بابت آموزش فقط سوالی که داشتم اینکه در مرحله ۳۶ آدرس ip سرور ۲۰۱۹ رو تغییر دادید به 10.0.0.20 اگه درست متوجه شده باشم بخاطر اینکه کلاینت ها این ip رو به عنوان DC primary میشناسند و اینکه با تغییر ip سرور مشکلی پیش نمی آید؟

 4. با سلام مقاله بسیار بسیار خوب و عالی و مفید بود لازم میدونم که یه نقصی در ابتدای مقاله هست که اگه تکمیل بشه به دوستان کمک میکنه و اینکه شما باید یه اکتیو دایرکتوری روی سرور 2019 بالا بیارید و بگید که این سرور در کنار سرور 2008 قرار دارد که اگر این مطلب اضافه بشه بنظرم یه مقاله کامل بی نقص میشه

دکمه بازگشت به بالا