فرهنگ و ارزش های سازمانی فالنیک

فرآیند تدوین سند جامع

پروژه فرهنگ فالنیک در تاریخ 12 آذر 1399 با حضور مدیران شرکت فعالیت خود را دوباره از سر گرفت. پس از مطالعات و بررسی‌های تخصصی انجام شده، بیانیه ماموریت، شعار ماموریت و چشم انداز به‌روزرسانی و تصویب شد. با انجام این فرایند، جز اصلی برنامه ریزی استراتژیک سازمانی تدوین و عملیاتی شد.

بیانیه ماموریت فالنیک

بیانیه ماموریت فالنیک به صورت «تامین خدمات و محصولات مبتنی بر فناوری باکیفیت برای بهبود کیفیت زندگی» سرلوحه فعالیت های فالنیک قرار گرفته است.

چشم انداز فالنیک

در راستای دستیابی به اهداف بلند مدت سازمان، چشم انداز فالنیک به صورت زیر تعریف شد:

فرهنگ و ارزش های سازمانی فالنیک

چشم انداز فالنیک

تامین خدمات و محصولات مبتنی بر فناوری باکیفیت برای بهبود کیفیت زندگی به عنوان یکی از 10 شرکت برتر و فعال کشورهای همسایه در افق زمانی سال 1415

شعار ماموریت فالنیک

«فال نیک تجربه فناوری نیک» شعار ماموریت شرکت فالنیک است. «نیک» برگرفته از نیک و یاری‌رسان و کیفی (باکیفیت) است و حضور و حمایت فالنیک را در عرصه فروش و خدمت‌رسانی به مشتریانش به تصویر می‌کشد.

ارزش‌های سازمانی فالنیک

شعار ارزش های فالنیک «خدمت نیک» است. خدمت نیک برگرفته از شاخص‌های تشکیل دهنده ارزش های سازمانی فالنیک است که در ادامه می‌خوانید.

ارزش‌های سازمانی

از منظر کارکنان

تعهد: برعهده گرفتن مسئولیت های مرتبط با یک تصمیم یا قرارداد.

نظم: رعایت چهارچوب برنامه ریزی شده (زمان، مکان، کیفیت و ...) برای فعالیت ها

کار تیمی: برآیند کار افرادی که دارای مهارت های تکمیل کننده یکدیگر بوده و دارای اهداف و رویکرد مشترک هستند که بر مبنای آن به هم پیوند خورده و هم افزایی مثبت ایجاد می کنند.

از منظر فرآیندها

چابکی: انجام کارها با سرعت و منعطف و به دور از ملاحظه کاری.

خلاقیت: تلاش و پشتکار برای ساختن یا خلق نمودن چیزی، خواه راهکار جدید برای حل مشکل و یا ایجاد یک روش و ... .

از منظر جامعه

خدمت رسانی: ارزش آفرینی برای جامعه با هدف بهبود کیفیت زندگی

از منظر مشتری

صمیمیت با مشتری: رابطه بلندمدت و پاسخگو بودن به مشتری

این ارزش ها در شعار خدمت نیک خلاصه می شوند.