درخواست نمایندگی

درخواست نمایندگی

ضمن تقدیر و تشکر از تمایل شما جهت پیوستن به خانواده بزرگ فالنیک (ایران اچ پی)، لطفاً فرم مربوط به حوزه فعالیت خود را جهت بررسی بیشتر انتخاب و تکمیل نمایید.

لطفاً پس از دانلود فرم مربوطه، اطلاعات آن را تکمیل و فایل اسکن شده آن را به همراه دیگر مدارک مورد نیاز در قسمت زیر آپلود کنید.
توجه:کلیه فایل ها را در یک فایل آرشیو (.zip, .rar) تجمیع کنید و سپس ارسال کنید.
شماره تماس با کارشناس امور نمایندگان: 09022008363