کنترل گارانتی دستگاه

از وضعیت گارانتی کالای خود مطلع شوید.

جهت اطلاع از وضعیت گارانتی کالای خود شماره سریال آن را در کادر زیر درج و دکمه بررسی را بزنید.

نمونه صحیح: 22ssa332sd