از وضعیت دستگاه تعمیری خود مطلع شوید.

برای اطلاع از وضعیت دستگاه تعمیری خود شماره پذیرش آن را در کادر زیر وارد و دکمه بررسی را بزنید.

نمونه صحیح:20230 یا SER20230