استوریج مبتنی بر DAS

نقد و بررسی استوریج HPE Disk Enclosure

DAS استوریج مبتنی بر
(DAS Storage)

Disk Enclosure

راهکاری ماژولار برای افزایش ظرفیت


خرید با هزینه مناسب

منعطف و ارتقاپذیر

مدیریت ساده

امن و مطمئن

کارایی

ویدئو: DAS، NAS یا SAN ... کدام یک مناسبترند؟